Verkostoyhteistyö

Verkostoyhteistyö on eri kohderyhmiin ja teemoihin keskittyneitä työryhmiä ja verkostoja, jotka kokoavat laajemmalla otteella alan toimijoita yhteistyöhön. Verkostojen toimintaan liittyy pääsääntöisesti järjestöjen välisen yhteistyön lisäksi kuntien, kaupungin ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja asioiden eteenpäin kehittäminen. Tavoitteena on verkostojen ja työryhmien kautta tuoda esille Kotikartanoyhdistyksessä toimivien järjestöjen nostamia asioita ja toiveita laajemman kohderyhmän käsittelyyn. Tuomme verkostoista saatua tietoa ja toimintamahdollisuuksia järjestöjen käytettäväksi.

 

Kotikartanoyhdistys ry:n työntekijät ovat mukana mm. seuraavissa työryhmissä ja verkostoissa

 

Järjestöasiainneuvottelukunnan koulutustyöryhmä (JaneKo)

JANEn koulutustyöryhmä (JaneKo) koostuu koulutuksen järjestämisestä kiinnostuneista vapaaehtoistoimijoista. Työryhmä toteuttaa erilaisia koulutustilaisuuksia, foorumeita ja tapahtumia tarpeiden ja resurssien mukaan. JaneKo kokoontuu noin 6-9 kertaa vuodessa. 

 

Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkosto

Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston tavoitteena on kehittää keinoja, joilla tiivistetään vapaaehtoisten yhteistyötä, tiedottamista sekä yhdistetään voimia ja toimia rekrytoinnin, koulutuksen ja vapaaehtoisten virkistyksen suhteen. Kotikartanoyhdistyksen järjestökoordinaattori Teija Sivonen toimii verkoston puheenjohtajana ja koordinaattorina. 

 

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala

Kotikartanoyhdistys osallistuu Järjestö 2.0 Pohjois-Karjalan järjestämään kumppanuuspöytään. 

 

Joensuun kaupungin ja järjestöjen yhteiset tapaamiset

Kotikartanoyhdistys ry, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry, JoMoni ry ja SPR Savo-Karjalan piiri kokoontuvat säännöllisesti kehittämään yhdessä palveluita, esim. yhteisökoordinaattori-toimintaa maahanmuuttajapalveluiden kanssa.

 

Liikkuva Perheentalo

Kotikartanoyhdistys ry on mukana kehittämässä Liikkuvaa Perheentalo-toimintaa osallistumalla perheentalon ohjausryhmiin Enossa ja Uimaharjussa. 

 

YTY- maakunnallinen yhteistyöfoorumi

Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepä) ja psykiatrian klinikan, kuntien Hyte-työn, seurakuntien, kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdeyhdistysten sekä hankkeiden alueellinen yhteistyöfoorumi. Forumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan alueellisista mielenterveys- ja päihdeasioista, kartoittamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita, arvioimaan toteutunutta yhteistyötä sekä järjestämään luentoja ja tapahtumia. 

 

Asunnottomien työryhmä

Vuosittaisen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen teemapäivään liittyvän Asunnottomien yö-tapahtuman järjestäminen. 

 

Joulumaa –työryhmä

Järjestöjen, seurakuntien ja sosiaalitoimen yhdessä  vuosittain järjestämä jouluaaton ruokailu yksinäisille ja vähävaraisille.

 

KOTIKARTANOYHDISTYS RY
KAUPPAKATU 34,
80100 JOENSUU