Verkostoyhteistyö

Verkostoyhteistyö on eri kohderyhmiin ja teemoihin keskittyneitä työryhmiä ja verkostoja, jotka kokoavat laajemmalla otteella alan toimijoita yhteistyöhön. Verkostojen toimintaan liittyy pääsääntöisesti järjestöjen välisen yhteistyön lisäksi kuntien, kaupungin ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja asioiden eteenpäin kehittäminen. Tavoitteena on verkostojen ja työryhmien kautta tuoda esille Kotikartanoyhdistyksen jäsenjärjestöjen nostamia asioita ja toiveita laajemman kohderyhmän käsittelyyn ja toisaalta tuoda verkostoista saatua tietoa ja toimintamahdollisuuksia jäsenjärjestöjen käytettäväksi.

Järjestöasiainneuvottelukunta (JANE)

Maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne ja yhteinen toimintaelin. Kotikartanoyhdistyksellä ei ole JANE:n toiminnassa omaa edustajajäsentä kaudella 2013-2016.

Järjestöasiainneuvottelukunnan koulutustyöryhmä (JANEKO)

Erilaisten koulutustilaisuuksien, foorumien ja tapahtumien järjestäminen, esimerkkeinä järjestöfoorumi ja Pohjois-Karjalan maakunnan järjestöpäivät.

Vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmä

Kehittää keinoja, joilla tiivistetään vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä, tiedottamista sekä yhdistetään voimia ja toimia.

MANIA –verkosto

Kehittää ja ylläpitää järjestöjen välistä yhteistyötä mielenterveyspalveluiden paremman yhteistyön saavuttamiseksi.

HeHy –työryhmä

Toteuttaa Henkisen hyvinvoinnin ja Mielenterveysviikon tapahtumia Pohjois-Karjalassa.

Rätinki –työryhmä

Tavoitteena tiedottaa mielenterveyskuntoutujien erilaisista toiminta- ja kuntoutusmahdollisuuksista, jakaa onnistumisen kokemuksia ja tuoda mielenterveystyötä tekeviä järjestöjä tutuksi. Viestinnän välineenä tuotetaan Rätinki lehteä kerran vuodessa.

Joulumaa –työryhmä

Järjestöjen, seurakuntien ja sosiaalitoimen yhdessä järjestämä jouluaaton ruokailu yksinäisille ja vähävaraisille.

IHMA –työryhmä

Tavoitteena nostaa esiin ja herättää keskustelua ihmisarvoon liittyviä asioita ja kerätä matalankynnyksen tietoa ihmisten arvoista ja asenteista ja viedä niitä eteenpäin päättäjille niin kaupunki-, maakunta- kuin myös valtakunnallisesti. Työryhmä toteuttaa Pohjois-Karjalan alueella valtakunnallista Kuule Köyhää –tapahtumaa.

Järjestöjen viestintärinki

Tavoitteena vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä viestintään liittyvistä asioista, jakaa tietoa ja kehittää omaa ja järjestöjen yhteistä tiedotusta ja viestintää.

 

Kotikartanoyhdistys ryInstagram
Kauppakatu 34
80100 Joensuu
Puh. 050 404 6870